เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้:

มีข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราที่ระบุว่า Y-Axis Middle East DMCC (www.y-axis.ae) เป็นองค์กรอิสระ

สังกัด:

แกน Y ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ Y-Axis ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน และบริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกสำหรับการย้ายถิ่นฐาน และเรียกเก็บค่าบริการ มีการดูแล www.y-axis.ae ซึ่งเป็นเว็บไซต์เผยแพร่ส่วนตัว ซึ่งนำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน ไม่ใช่สำนักงานกฎหมายหรือให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือข้อเสนอแนะใดๆ แก่ผู้ใช้ ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ เราไม่ให้คำแนะนำทางกฎหมาย ความคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่ผู้ใช้ของเราเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมาย การเยียวยาทางกฎหมาย การป้องกันทางกฎหมาย ทางเลือกทางกฎหมาย หรือกลยุทธ์ทางกฎหมาย การซื้อใดๆ ที่ทำโดยใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานแกน Y ซึ่งโดยการใช้ไซต์นี้และ/หรือการซื้อใดๆ ถือว่าคุณยินยอมที่จะผูกพัน

ประกาศนียบัตร:

Y-Axis Overseas Careers ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของเรามีความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายโดยรวม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา:

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น Y-Axis Overseas Careers เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เนื้อหา เค้าโครง การออกแบบ ข้อมูล กราฟิก เครื่องหมายการค้า และโลโก้ทั้งหมดภายใต้โดเมน y-axis.ae เนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยอินเดียและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ Y-Axis Overseas Careers จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสิทธิ์ของพนักงาน ลูกค้า สมาชิก และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา เราจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางกฎหมายหากจำเป็น

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน:

Y-Axis Overseas Careers จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือผลสืบเนื่องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้วัสดุบนเว็บไซต์นี้หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่า Y-Axis Overseas Careers จะได้รับ ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการยกเว้นความรับผิด หรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

รูปแบบทางกฎหมายและการเลือกใช้กฎหมาย:

การใช้เว็บไซต์ของเราและการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ แสดงว่าคุณได้ทำสัญญาทางกฎหมายกับ Y-Axis Overseas Careers คุณยอมรับว่าฝ่ายที่ชนะคดีในคดีแพ่งอาจได้รับค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล

ข้อจำกัดการใช้งานส่วนบุคคล:

ข้อมูล ข่าวสาร บทความ อีเมล ผลิตภัณฑ์และบริการที่ Y-Axis Overseas Careers มอบให้นั้นมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ ให้อนุญาต สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ถ่ายโอน หรือขายข้อมูลใด ๆ หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ที่ได้รับจาก Y-Axis Overseas Careers โดยไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับอนุญาตจากเรา

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์:

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ Y-Axis Overseas Careers ระบุไว้ในราคาที่ไม่ถูกต้องอย่างไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่แสดงในราคาที่ไม่ถูกต้อง Y-Axis Overseas Careers ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว ไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันและเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่บัตรเครดิตของคุณถูกเรียกเก็บเงิน เราจะคืนเงินเต็มจำนวนตามจำนวนราคาที่ไม่ถูกต้อง

จดหมายข่าวแกน Y:

Y-Axis.ae (เว็บไซต์นี้) ให้บริการจดหมายข่าวฟรี นี่คือบริการเลือกไม่รับ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้มีตัวเลือกในการลบที่อยู่อีเมลของตนออกจากจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา หน้ายกเลิกการสมัครมีให้สำหรับผู้ใช้เพื่อการนี้ อีเมลของคุณจะไม่ถูกแชร์กับบุคคลที่สาม

ลิงค์:

เว็บไซต์นี้มีไฮเปอร์ลิงก์ซึ่งอาจนำคุณออกไปนอก y-axis.ae ลิงค์มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ อย่างไรก็ตาม การรวมลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือการอนุมัติจาก Y-Axis Overseas Careers เราไม่รับผิดชอบต่อลิงก์ไปยังและจาก y-axis.ae ห้ามสร้างเฟรมเว็บไซต์ของเราในทุกระดับ

นโยบายการคืนเงิน:

การประเมิน: ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% ชุด DIY: ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% ไดเรกทอรี: ไม่สามารถคืนเงินได้ 100%

บริการอื่น ๆ :
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากคุณไม่ได้ลงนามสำเนาข้อตกลงฉบับพิมพ์และส่งคืนให้เราอย่างถูกต้อง
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากคุณซื้อและเปลี่ยนใจในภายหลังและตัดสินใจถอนตัว
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราต่อไป
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากคุณไม่ส่งเอกสารที่จำเป็นภายใน 60 วันนับจากวันสมัคร
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% ในกรณีที่ถูกปฏิเสธโดยสถานกงสุล/สถานทูต/หน่วยงานประเมิน/ตรวจคนเข้าเมือง
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากลูกค้าหรือสมาชิกในครอบครัวล้มเหลวในการตรวจสุขภาพ
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากไม่แสดงใบรับรองความประพฤติของแท้ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากไม่สามารถพิสูจน์ว่ามีเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระบัญชีหรือการบำรุงรักษาโดยลูกค้าหรือสมาชิกในครอบครัวของเขา/เธอ
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากส่งเอกสารที่เป็นการฉ้อโกง
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากลูกค้าหรือสมาชิกในครอบครัวของเขาหรือเธอละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองก่อนหน้านี้
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ 100% หากยื่นเอกสารเพิ่มเติมล่าช้าตามที่สถานกงสุลร้องขอในภายหลัง

Y-Axis Middle East DMCC ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินตามนโยบายของเราและตามข้อตกลงนี้

หากออกการคืนเงิน จะดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากที่คุณกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินและแสดงหลักฐานการปฏิเสธหากมี

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราแสดงว่าคุณตกลงว่าจะไม่ขอเงินคืนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

การคืนเงินที่ได้รับจะออกเป็นเช็คบริษัท เช็คคืนเงินจะจ่ายให้กับบุคคลในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ติดต่อบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารของคุณเพื่อยื่นข้อพิพาท เนื่องจากจะทำให้กระบวนการคืนเงินล่าช้าเท่านั้น

สินค้าและบริการของเรา:

Y-Axis นำเสนอบริการประเมินทางเทคนิคซึ่งจะประเมินโปรไฟล์ของคุณสำหรับประเทศที่เลือก และแจ้งให้คุณทราบว่าได้คะแนนเท่าใด รายงานทั้งหมดจะถูกส่งภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสมัคร หากข้อมูลทั้งหมดได้ถูกส่งในแบบฟอร์มแล้ว ค่าธรรมเนียมสำหรับรายงานการประเมินผลไม่สามารถขอคืนได้ 100%

บริการเต็มรูปแบบ:

Y-Axis Middle East DMCC ให้คำแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐาน การประมวลผลทั้งหมดดำเนินการที่ back office ในอินเดีย และคุณยอมรับข้อตกลงนี้ ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการเต็มรูปแบบสามารถขอคืนได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

ชุด DIY:

แกน Y ตะวันออกกลาง DMCC มีชุด DIY ที่สามารถดาวน์โหลดได้ (คำแนะนำที่ต้องทำด้วยตัวเอง) ชุด DIY ทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดย Y-Axis มีชุดอุปกรณ์ให้ดาวน์โหลดโดยมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมไม่สามารถคืนเงินได้ 100% ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ข้อมูลลิขสิทธิ์: ชุด DIY ได้รับการเผยแพร่โดยแกน Y และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายกับใครก็ตามที่พยายามคัดลอกหรือขายสิ่งเดียวกัน

ไดเรกทอรี:

Y-Axis Middle East DMCC เสนอไดเรกทอรีที่ดาวน์โหลดได้ของนายจ้าง/ตัวแทนจัดหางานในหลายเมือง ไดเรกทอรีทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดย Y-Axis สามารถดาวน์โหลดได้โดยมีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลลิขสิทธิ์:

ไดเร็กทอรีเผยแพร่โดยแกน Y และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายกับใครก็ตามที่พยายามคัดลอกหรือขายสิ่งเดียวกัน

แบบฟอร์มคำขอ:

Y-Axis Middle East DMCC มีแบบฟอร์มใบขอซื้อและแบบฟอร์มสอบถามหลายประเภทสำหรับดาวน์โหลดเพื่อเป็นบริการเพิ่มเติมแก่ลูกค้าของเรา แบบฟอร์มมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก

ข้อมูลลิขสิทธิ์:

ไม่มีการเรียกร้องลิขสิทธิ์ในรูปแบบใด ๆ แบบฟอร์มที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยหน่วยงานรัฐบาลในต่างประเทศหลายแห่ง

นโยบายการจัดส่งสินค้า:

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของคุณพร้อมให้ดาวน์โหลดทันทีหลังการซื้อ ความล่าช้าแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือเนื่องจากปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิค คำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังรหัสอีเมลที่คุณระบุ โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนเงินหรือเรียกเก็บเงินคืนเมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกัน:

ไซต์นี้และเนื้อหาและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ Y-Axis Middle East DMCC ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยต่อความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดสิทธิ์ Y-Axis Middle East DMCC ไม่รับรองหรือรับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์พร้อมใช้งานปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใด ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย Y-Axis Middle East DMCC ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง แม่นยำ ความเพียงพอ ความมีประโยชน์ ความทันเวลา ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นในการรับประกัน ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข:

Y-Axis Middle East DMCC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลา การซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คุณตกลงที่จะไม่โต้แย้งข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ข้อพิพาททั้งหมดอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลพิเศษของศาลไฮเดอราบัดเท่านั้น

หลักการปกป้องข้อมูล:

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ข้อความนี้ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณจะต้องเป็น:

 1. ใช้อย่างถูกกฎหมาย เป็นธรรม และโปร่งใส 2. รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องซึ่งเราได้อธิบายให้คุณทราบอย่างชัดเจนเท่านั้น และไม่ได้ใช้ในลักษณะใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น 3. เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้คุณทราบและจำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น 4.ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 5.เก็บไว้อย่างปลอดภัย
 2. ประเภทข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่ตัวตนถูกลบออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ) มี “หมวดหมู่พิเศษ” ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนกว่าซึ่งต้องการการปกป้องในระดับที่สูงกว่า เราอาจรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณประเภทต่อไปนี้: รายละเอียดการติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลส่วนบุคคล วันเกิด. เพศ. สถานภาพการสมรส. ข้อมูลติดต่อญาติและข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ประกันสังคมหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตร PAN รายละเอียดบัญชีธนาคาร บันทึกเงินเดือน และข้อมูลสถานะภาษี ใบขับขี่. ข้อมูลการร้องทุกข์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลและการสื่อสารของเรา

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมอย่างไร?

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลผ่านวิธีการต่างๆ เช่น หน้า Landing Page เว็บไซต์ การลงทะเบียน

เงื่อนไขหน้า Landing Page:

เรานำเสนอบริการให้คำปรึกษาฟรีผ่านทางแลนดิ้งเพจและเว็บไซต์

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร?

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อกฎหมายอนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้: 1. ในกรณีที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราได้ทำร่วมกับคุณ 2. ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย 3. ในกรณีที่จำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) และผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณจะไม่แทนที่ผลประโยชน์เหล่านั้น 4. ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่เราในการดำเนินการดังกล่าว เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ยาก: 1. ในกรณีที่เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของคุณ (หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น) 2. ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการหรือได้รับการร้องขอจาก CBI ตำรวจ หรือหน่วยงานของรัฐ

สถานการณ์ที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

เราต้องการข้อมูลทุกประเภทในรายการด้านบนเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามสัญญากับคุณ และเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายได้ ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเองหรือของบุคคลที่สาม

ในการจัดการสัญญาเราได้ทำข้อตกลงกับคุณ

การจัดการและการวางแผนธุรกิจรวมถึงการบัญชีและการตรวจสอบ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการร้องทุกข์

การเตรียมการสำหรับการบอกเลิกสัญญา

การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย การปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันการฉ้อโกง เพื่อติดตามการใช้ระบบข้อมูลและการสื่อสารของเราเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายไอทีระดับโลกและกฎหมายของประเทศ เพื่อรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เพื่อทำการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เหตุผลในการประมวลผลข้างต้นบางส่วนจะทับซ้อนกันและอาจมีเหตุผลหลายประการที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณไม่ให้ข้อมูลบางอย่างเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราได้ทำไว้กับคุณ หรือเราอาจถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น เพื่อรับรองสุขภาพ และความปลอดภัยหรือหลักฐานสัญชาติ เช่น หนังสือเดินทาง)

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์:

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมเท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาตามสมควรว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยเหตุผลอื่นและเหตุผลนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบและเราจะอธิบายพื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราทำเช่นนั้นได้ โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากความรู้หรือความยินยอมของคุณ ตามกฎข้างต้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษอย่างไร

“หมวดหมู่พิเศษ” ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะจำเป็นต้องมีการป้องกันในระดับที่สูงกว่า เราต้องมีเหตุผลเพิ่มเติมในการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษในสถานการณ์ต่อไปนี้: 1. ในสถานการณ์ที่จำกัด โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณอย่างชัดแจ้ง 2. ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา 3. ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ได้รับการร้องขอจาก CBI ตำรวจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยทั่วไปแล้ว เราอาจประมวลผลข้อมูลประเภทนี้เมื่อมีความจำเป็นในความสัมพันธ์ ต่อการเรียกร้องทางกฎหมายหรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณ (หรือผลประโยชน์ของผู้อื่น) และคุณไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือในกรณีที่คุณได้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว หลักการของ GDPR เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหลักการต่อไปนี้เท่านั้น: 1. ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 2. การจำกัดวัตถุประสงค์ 3. การลดขนาดข้อมูล 4. ความถูกต้อง 5. ข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล 6. ความสมบูรณ์และการรักษาความลับ นี่เป็นหลักการเดียวเท่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างชัดเจน GDPR ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง "ได้รับการประมวลผลในลักษณะที่ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม รวมถึงการป้องกันการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย และจากการสูญหาย การทำลาย หรือความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ โดยใช้มาตรการทางเทคนิคหรือองค์กรที่เหมาะสม" GDPR มีเจตนาคลุมเครือเกี่ยวกับมาตรการที่องค์กรควรใช้ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านเทคโนโลยีและองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบัน องค์กรควรเข้ารหัสและ/หรือนามแฝงข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เป็นไปได้ แต่ควรพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมด้วย

คุกกี้:

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและเว็บเบราว์เซอร์ใช้เพื่อส่งเนื้อหาส่วนบุคคลและจดจำการเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าบัญชี แกน Y ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน รวมถึงพิกเซลการติดตามและเว็บบีคอน เพื่อรวบรวมการใช้งานและข้อมูลการวิเคราะห์ที่ช่วยให้เรามอบไซต์ ซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการของเราแก่คุณ ตลอดจนช่วยแสดงโฆษณาสำหรับแกน Y ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าบางหน้าบนเว็บไซต์แล้วเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สามบางแห่ง ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ตอบสนองต่อคำขออย่าติดตาม

เราต้องการความยินยอมจากคุณหรือไม่?

เราไม่ต้องการความยินยอมจากคุณหากเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประเภทพิเศษตามนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเราเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือใช้สิทธิ์เฉพาะ ในสถานการณ์ที่จำกัด เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เราประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะบางอย่างได้ หากเราทำเช่นนั้น เราจะให้รายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องการและเหตุผลที่เราต้องการข้อมูลนั้นแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการยินยอมหรือไม่ คุณควรทราบว่าไม่ใช่เงื่อนไขในสัญญาของคุณกับเราว่าคุณตกลงที่จะขอความยินยอมจากเรา

การตัดสินใจอัตโนมัติ:

การตัดสินใจอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการตัดสินใจโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ เราไม่คาดหวังว่าจะมีการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับคุณโดยใช้วิธีการอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากตำแหน่งนี้มีการเปลี่ยนแปลง ทำไมคุณถึงแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉันกับบุคคลที่สาม? เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด

ความปลอดภัยของข้อมูล:

เราได้ใช้มาตรการเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทนที่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องทราบ พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และมีหน้าที่ในการรักษาความลับ เราได้วางขั้นตอนเพื่อจัดการกับการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลที่สงสัย และจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดที่น่าสงสัยในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

สิทธิ์ในการเข้าถึง การแก้ไข การลบ และการจำกัด:

หน้าที่ของคุณในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเปลี่ยนแปลงในระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเรา สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ตามกฎหมายคุณมีสิทธิ์ที่จะ: ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โดยทั่วไปเรียกว่า "คำขอเข้าถึงข้อมูล") ซึ่งจะทำให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และเพื่อตรวจสอบได้ว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณได้ ขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถขอให้เราลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเหตุผลที่ดีสำหรับเราในการประมวลผลต่อไป คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่คุณได้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล (ดูด้านล่าง) คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาศัยผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของบุคคลที่สาม) และมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณซึ่งทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลด้วยเหตุผลนี้ คุณมีสิทธิ์คัดค้านเมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ขอข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เราพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลหรือเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลนั้น หากคุณต้องการตรวจสอบ ตรวจสอบ แก้ไข หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้เราถ่ายโอนสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลอื่น โปรดติดต่อ dubai@y-axis.com  ในการเขียน.

โดยปกติไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม:

คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือใช้สิทธิ์อื่นใด)

เราอาจต้องการอะไรจากคุณ?

เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยเรายืนยันตัวตนของคุณและรับรองสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูล (หรือใช้สิทธิ์อื่นใดของคุณ) นี่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอีกประการหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลใด ๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลดังกล่าว

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม:

ในสถานการณ์ที่จำกัดซึ่งคุณอาจให้ความยินยอมในการรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลเฉพาะนั้นได้ตลอดเวลา หากต้องการเพิกถอนความยินยอมโปรดติดต่อ dubai@y-axis.com. เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณเพิกถอนความยินยอม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่คุณตกลงไว้แต่แรกอีกต่อไป เว้นแต่เราจะมีพื้นฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย

การป้องกันข้อมูล:

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้หรือวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ dubai@y-axis.com

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้:

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา เรายังอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีอื่นเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด ติดต่อเรา หรือคุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ dubai@y-axis.com. ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด